Közérdekű adatok szolgáltatása

(Vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok szolgáltatása)

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok (mint pl. vízrajzi adatok) megismerése érdekében bárki – szóban, levélben vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A szóban előterjesztett igényeket írásos formában is meg kell ismételni annak érdekében, hogy a megrendelés tárgya (azaz a szolgáltatandó adatok köre), továbbá az adatkérő személye később is egyértelműen azonosítható legyen.

Helyrajzi számra történő hivatkozás esetén térképszelvény beküldése, vagy utcanév megadása is szükséges a pontos helyazonosítás érdekében.

Szakdolgozat készítéshez igényelt adatszolgáltatási esetén a költségtérítés alóli mentesítéshez az oktatási intézmény igazolása is szükséges a szakdolgozat címének feltüntetésével.

Az írásos igényt a csatolt megrendelő lapon kérjük benyújtani e-mail-ben, faxon vagy  levélben.
A leggyorsabb adatszolgáltatást hiánytalanul kitöltött megrendelő lap beküldése esetén tudjuk biztosítani!


Az adatszolgáltatás megrendelő lapja letölthető:

EDUVIZIG-vizgazd-adatszolg-megrend.doc

Az adatszolgáltatás megrendelő lapja beküldhető:

E-mai-ben: vizrajz@eduvizig.hu

Faxon: 96/500-038

Levélben: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9028 Győr, Árpád u. 28-32.

Az adatszolgáltatások általános feltételei

Az ÉDUVÍZIG vízrajzi adatokat gyűjt a felszíni, felszín közeli és felszín alatti vizekről, továbbá egyes hidrometeorológiai elemekről.

A felszíni és hidrometeorológiai állomáshálózatban gyűjtött adatok digitális formában hozzáférhetők és térítésmentesen letölthetők a http://www.teledan.eu/ oldalon.
Az adatokhoz való hozzáférés helyszíni betekintéssel szintén térítésmentes.

A fentieken túl valamennyi vízfajta adatainak szolgáltatására igény nyújtható be a fenti pontok alatt részletezett formában és úton.

Az igényelt  vízrajzi adatok szolgáltatása ingyenes, amennyiben az adatkérő azokat a Vízgazdálkodási Információs Rendszerben (VIZIR) az igénylés időpontjában rendelkezésre álló feldolgozottsági szinten és formátumban elfogadja.
Amennyiben a kért feldolgozottsági szinten és vagy formátumban az adat nem áll rendelkezésre, a feldolgozás díját az adatigénylőnek meg kell térítenie.
A feldolgozás díja a munkaidő-ráfordítással arányosan kerül kiszámításra. A számítás alapja a mérnöknap díja, melynek összege 2015-ben 125.000 Ft + ÁFA.

Azon vízgazdálkodási adatigények teljesítése, melyek a VIZIR-ből nem elégíthetők ki közvetlenül és digitális formában (pl. medergeometriai adatok, műtárgyak adatai, keresztező vízfolyások vízjárási jellemzői stb.), minden esetben díjköteles.

Az adatigénylő részére megrendelését visszaigazoljuk. A visszaigazolás mellett az igénylő tájékoztatást kap az adatszolgáltatás térítésmentességéről, vagy a kért feldolgozás / ellenőrzés díjáról is.
Az adatszolgáltatás csak akkor kerül teljesítésre, ha az adatkérő a visszaigazolás alapján megrendelését megerősíti.

Az adatszolgáltatás határideje 15 nap, mely az adatszolgáltató által egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A határidő a megrendelés véglegesítésének igazgatósági beérkezésétől számítandó.
Vízkárelhárítási időszakban (árvízvédelmi vagy belvízvédelmi készültség alatt) az adatszolgáltatások a készültség megszüntetéséig felfüggesztésre kerülnek.

Operatív vízrajzi adatok

Bejelentkezés