Közérdekű adatok szolgáltatása

(Vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok szolgáltatása)

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok (mint pl. vízrajzi adatok) megismerése érdekében bárki – szóban, levélben vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A szóban előterjesztett igényeket írásos formában is meg kell ismételni annak érdekében, hogy a megrendelés tárgya (azaz a szolgáltatandó adatok köre), továbbá az adatkérő személye egyértelműen azonosítható legyen.

Az írásos igényt a csatolt megrendelő lapon kérjük benyújtani e-mail-ben, vagy  levélben.
Az adatszolgáltatást leggyorsabban hiánytalanul kitöltött megrendelő lap beküldése esetén tudjuk teljesíteni!

FONTOS MEGJEGYZÉS:

A vízgazdálkodási alapadatok szolgáltatása kizárólag az idősor jellegű és leíró adatok szolgáltatására terjed ki (pl. vízrajzi adatsorok, mértékadó árvízszintek, meglévő műtárgyak jellemző adatai).
Vízilétesítmények, vízimunkák, vízhasználatok tervezésével, továbbá káreseményekkel kapcsolatos szakvéleményekre, hozzájárulásokra vonatkozó kérelmüket a titkarsag@eduvizig.hu e-mail címen szíveskedjenek benyújtani! 

Az adatigénylő lap letölthető:

Adatigénylő lap

Az adatigénylő lap beküldendő:

E-mai-ben: vizrajz@eduvizig.hu

Levélben: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9021 Győr, Árpád u. 28-32.

33600-15/2023. Igazgatói Utasítás: Szabályzat a közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá az egyéb adatok és szakvélemények szolgáltatásának rendjéről

Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatás közérdekű adatot igénylők részére

 

Bejelentkezés