Denná výmena údajov HU-SK

Slovensko-maďarská denná výmena údajov

 

Dôležité upozornenie!

 

Údaje v tejto časti stránky budú zobrazované iba v prípade poruchy automatickej výmeny údajov (v prípade poruchy serverov).

 

Od SVP pre ÉDUVÍZIG:

Od EDUVÍZIG pre SVP:

Prihlásenie